Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een job betekent vaak een cruciale dam tegen armoede. Maar een job op zich biedt geen waarborg om uit armoede te geraken of te blijven. Er is nood aan kwaliteitsvolle jobs die levensprojecten mogelijk maken. Fundamentele dimensies van dergelijke jobs zijn het loon, de contractduur en de arbeidstijd.

Activiteiten van het Steunpunt

bulletHet Steunpunt heeft de voorbije jaren heel wat werkzaamheden verricht rond het thema arbeid. Meer weten: klik hier.

Publicaties van het Steunpunt

Voor een volledig overzicht van de publicaties van het Steunpunt over het thema arbeid: klik hier.

Feiten en cijfers

bulletHoeveel werklozen telt ons land?

bulletBiedt tewerkstelling voldoende bescherming tegen armoede?

Meer cijfermateriaal kan u vinden via de pagina ‘Feiten en cijfers’.

Wetgeving

Arbeid is een fundamenteel recht.  Ziehier de belangrijkste teksten die dat bevestigen. Sommige verwijzingen hebben niet direct betrekking op het thema arbeid, maar kunnen evenwel van belang zijn in een actie rond het recht op arbeid, zoals het artikel 30 van het Europees Sociaal Handvest (herzien) van de Raad van Europa.

Meer informatie over de arbeids- en werkloosheidsreglementering kan u vinden op respectievelijk de website van de FOD Werkgelegenheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).