Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Cover Verslag 2007

Strijd tegen armoede
Evoluties en perspectieven
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Verslag – december 2007

 

Volledig verslag

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Opvolging van het Verslag ‘Armoede uitbannen’

bullet1. Handelen met kennis van zaken

bullet2. Een inkomen garanderen dat levensprojecten mogelijk maakt

bullet3. Fiscaliteit als middel voor sociale cohesie

bullet4. Begeleiden naar autonomie

bullet5. De ouders ondersteunen bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden

bullet6. Pedagogische en financiële engagementen nemen voor het waarborgen van het recht op onderwijs

bullet7. Garanderen van het recht op deelname, bijdrage en opbouw van cultuur

bullet8. Het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid en van een sociale economie

bullet9. Socio-economische gezondheidsongelijkheden bestrijden

bullet10. Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren

bullet11. Justitie als hefboom voor een daadwerkelijke rechtsgelijkheid voor iedereen

bullet12. Het vormen van beroepskrachten, actoren in de armoedebestrijding

bullet13. Bouwen aan een Europa van iedereen

 

II. Thematisch overleg

bullet1. Het recht op onderwijs garanderen

bullet2. De dienstencheques als wijze van socioprofessionele inschakeling

bullet3. Permanent wonen op toeristische terreinen

bullet4. Garanderen van de effectieve toegang tot energie

Besluit

Bijlagen

bulletBijlage 1: Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag

bulletBijlage 2: Lijst van afkortingen

bulletBijlage 3: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

bulletBijlage 4: Activiteiten in 2006-2007

 


Persconferentie:

bulletPersbericht

bulletVoorstelling van het verslag 2007 “Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie”

bulletPowerPoint-presentatie

 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.