Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het interne documentatiecentrum bevat een drieduizend-tal boeken, rapporten brochures en verslagen (hoofdzakelijk in het Nederlands en Frans). Verschillende thema’s komen aanbod: huisvesting, arbeid, gezondheid, onderwijs, sociale bescherming, cultuur, enz. Alle publicaties kunnen via een elektronische catalogus opgezocht worden en kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden.
De collectie bestaat ook uit een zestig-tal tijdschriften.
Het documentatiecentrum kan men raadplegen na telefonische afspraak (tel.:02/212.31.67).