Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Voorstelling van het Steunpunt

Ontstaan

Wettelijk kader

Geest van de wet
Opdrachten
Werkmethode
Structuur

Lopende projecten

Team

 Documentatiecentrum

Contact