Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In het kader van het project rechtspraak wordt ook samengewerkt met een juridisch tijdschrift over grondrechten en armoede. Dit tweetalige tijdschrift is gratis online te lezen en is gewijd aan het verband tussen armoede en het eerbiedigen van de grondrechten. Het Steunpunt neemt onder andere deel aan het redactiecomité.

 

Andere bronnen

Andere organisaties publiceren beslissingen pertinent in het licht van het project rechtspraak van het Steunpunt tot bestrijding van armoede.  Ziehier de linken waar u er kennis van kan nemen: