In het kader van het project rechtspraak wordt ook samengewerkt met een juridisch tijdschrift over grondrechten en armoede. Dit tweetalige tijdschrift is gratis online te lezen en is gewijd aan het verband tussen armoede en het eerbiedigen van de grondrechten. Het Steunpunt neemt onder andere deel aan het redactiecomité.

 

Andere bronnen

Andere organisaties publiceren beslissingen pertinent in het licht van het project rechtspraak van het Steunpunt tot bestrijding van armoede.  Ziehier de linken waar u er kennis van kan nemen:

  • CIRÉ asbl (Site van een Franstalige vzw waarop relevante rechtspraak rond migranten en asielzoekers wordt becommentarieerd)
  • Comité juridique européen d’ATD Quart Monde (Blog waarop het Europese juridisch comité van ATD Vierde Wereld rechtspraak over armoede van commentaar voorziet)
  • Energie Info Wallonie (Site van het steunpunt voor kwetsbare energieverbruikers in Wallonië)
  • Observatorium Krediet en Schuldenlast (Site van het Observatorium Krediet en Schuldenlast, waarop de Franstalige samenvattingen van Belgische rechtspraak in verband met krediet en schuldenlast, gepubliceerd in les Echos du Crédit et de l’Endettement, worden verzameld)
  • Steunpunt SocialEnergie (Site van het centrum voor ondersteuning inzake energie in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Per thema kan aan de rechterkant een overzicht van rechtspraak worden gevonden)
  • Terra Laboris (Site van de Franstalige vzw Terra Laboris waarop een heel compleet overzicht van rechtspraak over sociaal recht terug te vinden is)
  • Unia – Interfederaal Gelijkekansencentrum (Site van Unia waarop relevante rechtspraak over discriminatie wordt becommentarieerd. Voor discriminatie op basis van het criterium “vermogen” kan deze term als zoekopdracht worden ingevoerd).