Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Cover Verslag 2013

Sociale bescherming en armoede
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. 
Verslag – december 2013

 

Volledig verslag

Samenvatting

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Sociale bescherming: transversale kwesties

II. Sociale bescherming voor wie geen werk heeft

III. Sociale bescherming voor wie ziek is of een handicap heeft

IV. Sociale bescherming voor huidige en toekomstige gepensioneerden

V. Sociale bescherming voor kinderen en hun gezin

Bij wijze van besluit

Bijlagen

bulletBijlage 1: Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag

bulletBijlage 2: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

 


Persconferentie:

bulletPersbericht

bulletVoorstelling van het verslag 2013 “Sociale bescherming en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie”

bulletPowerPoint-presentatie

 


Studiedag ‘Sociale bescherming en armoede’:

Voorstelling van en debat rond de inzichten en aanbevelingen uit het tweejaarlijkse Verslag 2012-2013 over sociale bescherming en armoede, 29 april 2014.


Het Verslag bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits. Een samenvatting is ook beschikbaar in het Engels.

De kostprijs bedraagt 15 € (verzendingskosten voor België inbegrepen).
Bestelling bij het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting via email en levering na betaling op het rekeningnummer van het Steunpunt tot bestrijding van armoede: 679-0001657-08 met duidelijke vermelding van uw naam en ‘Armoedeverslag 2013’.


bulletZie ook

bulletOpvolging van het zevende tweejaarlijkse verslag