Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Jaarlijks organiseert het Steunpunt tot bestrijding van armoede samen met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) een reflectiedag, met als titel “De kijk van magistraten op armoede”.

De deelnemers bestaan grotendeels uit tweedejaars gerechtelijke stagiairs. Maar er zijn ook steeds magistraten, advocaten en vertegenwoordigers van terreinorganisaties aanwezig.

Het doel is om:
bestaande praktijken naar voren te brengen van magistraten die geconfronteerd worden met situaties van armoede.
deelnemers te sensibiliseren voor de realiteit van armoede en bestaansonzekerheid, en hoe dit afbreuk kan doen aan de waardigheid en de fundamentele rechten van de mens.
toe te lichten hoe het justitiële optreden de sociale uitsluiting verder in de hand kan werken.
mogelijke oplossingen naar voor te brengen om deze vicieuze cirkel van uitsluiting te breken, vertrekkend vanuit de ervaringen van de deelnemers.

De achtste editie zal plaatsvinden op maandag 27 november 2023.
De verslagen van de vorige edities zijn hier te lezen:

verslag 2020
verslag 2019
verslag 2018
verslag 2017
verslag 2016