De opdrachten van het Steunpunt (artikel 5 van het samenwerkingsakkoord)

  • informatie over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en toegang tot de rechten inventariseren, systematiseren en analyseren op basis van indicatoren;
  • structureel overleg organiseren met de verenigingen waar armen het woord nemen en met andere private of openbare actoren die op dit vlak deskundig zijn;
  • om de twee jaar een verslag opmaken op basis van een structureel overleg met de verenigingen waar armen samenkomen en andere private of openbare actoren die op dit vlak deskundig zijn;
  • adviezen, aanbevelingen en concrete voorstellen uitbrengen over ieder vraagstuk dat betrekking heeft op armoedebestrijding (zie in dit verband de pagina over de nota’s van het Steunpunt).