De werkmethode van het Steunpunt

  • “de verenigingen waar de armen het woord nemen op een structurele en bestendige manier bij zijn werkzaamheden” betrekken, “hierbij gebruikmakend van de dialoogmethode zoals ze ontwikkeld werd bij het totstandkomen van het Algemeen Verslag over de Armoede” (artikel 5 §2 van samenwerkingsakkoord);
  • ontmoetingen organiseren tussen de mensen op wie het beleid een impact heeft en degenen die het beleid uitwerken, het beleid omzetten …