Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

Het Verslag armoedebestrijding 2008-2009 bevat twee delen:

Deel 1 Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie
Deel 2 Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede


Deel 1 Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

 

 

Volledig verslag

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Uitoefening van rechten: een parcours met hindernissen

bulletInleiding

bullet1.1. Een betere toegang tot de gezondheidszorg met het OMNIO-statuut?

bullet1.2. Huurwaarborg: hoe werkelijk de toegang tot de huisvestingsmarkt verlagen?

bullet1.3. Verhaalbaarheid van de erelonen van de advocaat: naar een betere toegang tot justitie?

bulletTransversale aanbevelingen

II. Studieoriëntering: herwaardering van competenties of versterking van ongelijkheden?

III. De criteria van passende dienstbetrekking: een bescherming tegen precaire arbeid?

IV. Energie en water: naar een effectief rechtbullet
Inleiding

bullet4.1. Naar een effectief recht op energie

bullet4.2. Naar een effectief recht op water

bulletLijst van deelnemers

 

V. Het verband tussen armoede en bijzondere jeugdzorg: een onderzoek dat tot dialoog oproept

Besluit

 Bijlagen

bulletBijlage 1: Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag

bulletBijlage 2: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

 


Persconferentie:

bulletPersbericht

bulletVoorstelling van het verslag 2009 “Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Deel 1. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie”

bulletPowerPoint-presentatie

 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.


 

 

Deel 2 Naar een coherente aanpak in de strijd tegen
dakloosheid en armoede

 

 

Volledig verslag


Persconferentie:

bulletPersbericht

bulletVoorstelling van het verslag 2009 “Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Deel 2. Naar een coherente aanpak tegen dakloosheid en armoede “

bulletPowerPoint-presentatie

Feiten en cijfers


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.


zie ook:

bulletOpvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat