Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

Interfederaal Federaal Vlaanderen Wallonië Federatie Wallonië-Brussel Brussel Hoofdstad Duitstalige Gemeenschap


Federaal

bulletPOD Maatschappelijke Integratie
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het netwerk federale ambtenaren op 7 februari 2014.

bulletFederaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
Het verslag werd voorgesteld op 24 juni 2014.

 

 

Vlaanderen

bulletPermanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 18 februari 2014.

bulletVlaamse Ouderenraad
Het verslag (deel over onderbescherming) werd voorgesteld op 6 mei 2014 aan de Commissie Bestaansonzekerheid, Economie en Arbeid.

bulletVlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)
Het verslag werd voorgesteld op de bijeenkomst van 20 maart 2015.

 

 

Wallonië

 

 

Duitstalige Gemeenschap

bulletParlement
Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid: voorstelling en debat over het tweejaarlijkse verslag, 29 oktober 2014.

 


Studiedag georganiseerd door het Steunpunt

bulletSociale bescherming en armoede: om welke redenen zijn mensen in armoede onderbeschermd ?, Brussel, 29 april 2014

 


Memorandum sociale bescherming

bulletBezorgd aan de verschillende politieke partijen en hun studiediensten.

 


Publicaties

bulletArmoede en gender. Open brief aan de toekomstige regering – Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitlsuiting. Augustus 2014.
Persbericht.

bulletTermote Henk, De impact van de werkloosheidshervorming: een opstap naar de arbeidsmarkt of een weg naar sociale onderbescherming? In: Over.Werk, nr. 3, 2014, p. 110-120.

bulletSophie Galand, La dégressivité renforcée des allocations de chômage : quel effet sur la pauvreté? In: La Revue Nouvelle, nr. 6-7, juni-juli 2014, p. 6-8.

bulletVeerle Stroobants, De ene samenwonende is de andere niet. In: De gids op maatschappelijk gebied, nr.4, april 2014, p. 21-25.