S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright goodsardine.clean

Links

De lijst met links is een weerspiegeling van persoonlijke keuzes en mag in geen geval opgevat worden als een officiële referentielijst.

onderzoek organisaties sociale partners overheid internationaal individuele hulp


Onderzoek

bullet

Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE), LSE

bullet

Centre d'Economie Sociale (CES), ULG

bullet

Centre de Recherche en Economie Publique et de la Population (CREPP), ULG

bullet

Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques (CRISP)

bullet

Centre de Recherche Migrations, Espaces, Travail, Institutions, Citoyenneté, Epistémologie, Santé (METICES), ULB

bullet

Centre d'Etudes en Habitat Durable (CEHD)

bullet

Centre Interdisciplinaire Droits Fondamentaux et Lien Social de la Faculté de Droit des FUNDP

bullet

Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES), UCL

bullet

Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC), ULG

bullet

Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen

bullet

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

bullet

Congrès des Economistes belges de langue française

bullet

Federaal Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid)

bullet

Hoger instituut voor gezinswetenschappen

bullet

Institut pour un Développement Durable

bullet

Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

bullet

Interuniversitaire Groep Onderzoek en Armoede (IGOA)

bullet

LUCAS-Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy

bullet

Observatoire du Crédit et de l'Endettement

bullet

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS), Universiteit Antwerpen

bullet

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven

bullet

Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE)

bullet

Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnshulp, Universiteit Gent

bullet

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent

bullet

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

bullet

Wetenschapswinkel

 


Organisaties

bullet

Action Vivre Ensemble & Entraide et Fraternité

bullet

Agence-Alter

bullet

Armoede In-zicht

bullet

Armoede.org

bullet

ATD Vierde Wereld België

bullet

Belgische federatie van voedselbanken

bullet

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

bullet

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen - BMLIK

bullet

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)

bullet

Brussels Forum Armoedebestrijding

bullet

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

bullet

Centrum Informatieve Spelen

bullet

Centrum Kauwenberg

bullet

Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC)

bullet

Collectief van verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede

bullet

Collectif Solidarité contre l'exclusion : emploi et revenus pour tous

bullet

Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant

bullet

De Fakkel

bullet

De Keeting

bullet

De Lage Drempel

bullet

De Loodsen

bullet

De Zuidpoort

bullet

Fédération des Maisons Médicales et des Collectifs de Santé Francophones

bullet

Fédération des Services Sociaux (FdSS)

bullet

Flora: Netwerk voor vorming en werkcreatie met vrouwen

bullet

Gezinsbond

bullet

Gemeenschappelijk Daklozenfront

bullet

Helder Recht

bullet

HUURpunt vzw

bullet

Kennisplein

bullet

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

bullet

Kenniscentrum WWZ

bullet

Koning Boudewijnstichting

bullet

Liga voor Mensenrechten

bullet

Lire et Ecrire

bullet

l'Observatoire

bullet

Luttes Solidarités Travail - LST

bullet

Medimmigrant

bullet

Netwerk tegen Armoede

bullet

Question Santé

bullet

Recht-Op

bullet

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

bullet

Réseau Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie (RWADE)

bullet

Restos du cœur

bullet

RIMO Limburg

bullet

Samenlevingsopbouw

bullet

SoCiuS: Steunpunt sociaal-cultureel vormingswerk

bullet

SOS Schulden op School

bullet

STA-AN

bullet

TAO-armoede

bullet

T'Hope

bullet

UNIA-Interfederaal Gelijkekansencentrum

bullet

Vereniging van Wijkgezondheidscentra

bullet

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

bullet

Vlaams Huurdersplatform

bullet

Vlaams Instituut Gezond Leven

bullet

Welzijnszorg

bullet

Zelfhulpgroep Schuldoverlast, Sociale en Juridische Begeleiding

 


Sociale partners

bullet

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bullet

Conseil économique et social de la Région wallonne

bullet

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bullet

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

bullet

Nationale Arbeidsraad

bullet

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

bullet

Vakbonden:
bullet

Algemeen Belgisch vakverbond (ABVV)

bullet

Algemeen christelijk vakverbond (ACV)

bullet

Algemene centrale van de liberale vakbonden van België (ACLVB)

bullet

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

bullet

Union des Classes Moyennes (UCM)

bullet

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

 


Overheid

Federaal

bullet

P.O.D. Maatschappelijke Integratie

bullet

Belgium.be: federale portaalsite

bullet

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

bullet

Federaal Planbureau

bullet

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bullet

Nationale Bank van België

bullet

Netwerk van federale armoedeambtenaren

bullet

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

bullet

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

bullet

Sociale zekerheid: portaalsite

bullet

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)


Waals Gewest

bullet

Action sociale: portaalsite

bullet

Cohésion sociale: portaalsite

bullet

Conseil Supérieur du Logement en Wallonie

bullet

Développement durable

bullet

Forem

bullet

Wallonie.be: portaalsite van het Waalse Gewest

bullet

Lutte contre la pauvreté: portaalsite


Franse Gemeenschap

bullet

Aide à la Jeunesse

bullet

Franse Gemeenschap: portaalsite

bullet

Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse

bullet

Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)


Vlaamse overheid

bullet

Armoedebestrijding

bullet

Kind en Gezin

bullet

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

bullet

Vlaamse infolijn

bullet

Vlaamse overheid: portaalsite


Duitstalige Gemeenschap

bullet

Duitstalige Gemeenschap: portaalsite


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bullet

Actiris: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bullet

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: portaalsite

bullet

Bruxelles Formation

bullet

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn


Lokaal niveau

bullet

Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

bullet

Union des Villes et Communes de Wallonie (UCVW)

bullet

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

bullet

Vereniging van Vlaamse OCMW-Secretarissen

bullet

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bullet

Provincie Antwerpen: welzijn

bullet

Provincie Limburg

bullet

Provincie Oost-Vlaanderen: welzijn en gezondheid

bullet

Provincie Vlaams-Brabant: welzijn

bullet

Provincie West-Vlaanderen: welzijn en zorg

 


Internationaal

Internationale instellingen

bullet

Europese Unie: werkgelegenheid en sociaal beleid

bullet

Europese Commissie:
bullet

Analytical Support on the Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms (ASISP)

bullet

Grondrechten

bullet

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

bullet

Peer Review in Social Protection and Social Inclusion

bullet

Sociale bescherming en sociale integratie

bullet

Europese Raad

bullet

Raad van de Europese Unie

bullet

Europees Parlement

bullet

Europees Comité van de Regio's

bullet

Raad van Europa

bullet

United Nations: Eradiction of Poverty

bullet

United Nations Development Programme

bullet

United Nations: Millennium Development Goals

bullet

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

bullet

World Bank: PovertyNet


Internationale organisaties

bullet

Alliances to fight poverty

bullet

ATD Quart Monde International

bullet

Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)

bullet

Comparative Research Programme on Poverty (CROP)

bullet

European Anti-Poverty Network (EAPN)

bullet

European Centre for Social Welfare Policy and Research

bullet

European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA)

bullet

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

bullet

International Labour Organization

bullet

International Social Security Association

bullet

Observatoire Sociale Européen

bullet

Platform of European Social NGOs


Landen

bullet

Canadian Council on Social Development (Canada)

bullet

Comité Pauvreté & Politique (Frankrijk)

bullet

Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES) (Frankrijk)

bullet

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Frankrijk)

bullet

Observatoire des inégalités (Frankrijk)

bullet

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) (Frankrijk)

bullet

Projet "Internet de Rue" (Frankrijk)

bullet

Union Sociale pour l'Habitat (Frankrijk)

bullet

ESRC Research Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) (Groot-Brittannië)

bullet

Combat Poverty Agency (Ierland)

bullet

College voor de Rechten van de Mens (Nederland)

bullet

De Sociale Alliantie (Nederland)

bullet

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) (Nederland)

bullet

Sociaal en Cultureel Planbureau(Nederland)

bullet

Sociale Vraagstukken (Nederland)

bullet

Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA (Nederland)

bullet

Institute for Research on Poverty (VS)

bullet

Joint Center for Poverty Research (VS)

 


Individuele hulp

Wie kan u verder helpen?

bullet

De sociale kaart: een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen, meer bepaald: OCMW's, gemeentebesturen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, voorzieningen voor senioren, vakbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsdiensten, opleidingscentra, justitiële diensten, buurtcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Comités Bijzondere Jeugdzorg, dienstencentra, jeugddiensten, consultatiebureaus...
 

bullet

Sociaal Brussel: een digitale, tweetalige sociale kaart die het volledige welzijnsaanbod van het Brussels Gewest omvat.
 

bullet

Portaal belgium.be: een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen in België.
 

bullet

Rechtenverkenner: Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, gerangschikt volgens de sociale grondrechten.
 

bullet

Centra voor Algemeen Welzijnswerk: Bij een centrum voor algemeen welzijnswerk kan je terecht met vragen en problemen. Hulpverleners luisteren naar je vraag en zoeken samen met je naar een oplossing. Advies en hulp is er voor iedereen, zeker voor mensen die meer kwetsbaar zijn.
 

bullet

De Wetswinkel: beroepsjuristen geven juridisch advies. Een consultatie kost 12 €.
 

bullet

Adressen justitiehuizen: bieden juridische bijstand.
 

bullet

Ombudsman.be: portaalsite van de Belgische ombudsmannen. Op deze site vindt u de weg naar de juiste ombudsman die kan helpen om uw probleem op te lossen. U kunt zoeken via trefwoorden onder “Probleem met …” indien u niet weet welke ombudsman kan helpen. U kunt ook onmiddellijk naar de lijst van “Ombudsdiensten” gaan indien u weet welke ombudsman voor u geschikt is. U kunt ook via de zoekindex van de trefwoorden zoeken.
 

bullet

Federale ombudsman: onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie. Hij analyseert het conflict en stelt oplossingen voor.
 

bullet

Vlaamse ombudsdienst: onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van alle Vlaamse overheidsinstellingen in de ruime zin. De ombudsman bemiddelt bij het zoeken naar een oplossing voor concrete gevallen. In de praktijk heeft de ombudsman ook een belangrijke doorverwijsfunctie.
 

bullet

Sociale zekerheid voor de burger: praktische informatie en online diensten in verband met uw rechten en plichten als burger vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 

bullet

http://www.ocmw-info-cpas.be/: website met betrouwbare en actuele informatie in een vlot leesbare stijl, over de verschillende soorten bijstand die de Brusselse OCMW's aanbieden.
 

bullet

De Gids voor daklozen: informatie voor mensen die op straat wonen of die geen thuis hebben.
 

bullet

De Voedselbanken: bestrijden de honger en de verspilling in België. Hiertoe zamelen ze de bestaande voedseloverschotten in, hoofdzakelijk bij de voedingsindustrie en de grootdistributie, ten bate van de minderbedeelden in ons land.
 

bullet

Alleenstaande ouders: Deze website is specifiek bedoeld voor alleenstaande ouders. Praktische informatie wordt gegeven over een aantal thema's (bvb. geld, gezondheid, kinderen, huishouden, werk, wonen...).
 

bullet

Kinderbijslag: alles over kinderbijslag voor werknemers in België (een initiatief van Partena).
 

bullet

Eerste Hulp bij Schulden: deze website van het Vlaams Centrum Schuldenlast biedt informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...
 

bullet

Werknemers zonder papieren: een rechtengids: Verblijf je in België zonder papieren? Werk je in dienst van een Belgische of een buitenlandse baas? Wil je meer informatie over je rechten als werknemer? dan is deze agenda voor jou bedoeld.