S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Copyright Wauter de tuinkabouter

Persconferentie

 Wet huurwaarborg werkt niet!
Parlement moet actie ondernemen

26 mei 2011


Het Steunpunt werkt al verschillende jaren rond de huurwaarborg. Een groot deel van de mensen die in armoede of bestaansonzekerheid leven, zijn huurders. De samenstelling van de waarborg is echter een moeilijke taak voor heel wat kandidaat-huurders en kan een echte drempel betekenen in de uitoefening van het recht op wonen. Sinds 2007 is er een nieuwe huurwaarborgregeling die als bedoeling had de toegang tot de huurmarkt makkelijker te maken. Deze regeling wordt echter voor een deel niet toegepast, en er stellen zich heel wat problemen. Een aantal organisaties die voornamelijk minder kapitaalkrachtige huurders ondersteunen hebben verschillende getuigenissen en ervaringen, maar ook cijfers, rond deze problematiek verzameld. Het Steunpunt wil via de organisatie van deze persconferentie deze organisaties een kanaal geven en de politieke actoren rond deze problematiek sensibiliseren.


1. Inleiding door het Steunpunt
 

2. Problemen rond de huurwaarborg die blijven bestaan, door:

- Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
- CAW Mozaiek – Woonbegeleiding
- Vlaams Overleg Bewonersbelangen,
- Solidarités Nouvelles
- Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
- Samenlevingsopbouw Brussel
 

bullet

Link naar filmfragmenten van kandidaat-huurders die bij hun bank om een bankwaarborg vragen
en bijlage
 

bullet

Cijfers van de Vlaamse Huurdersbonden
 

bullet

Cijfers van Convivence-Samenleven
 

bullet

Enkele ervaringen rond de huurwaarborg
 

bullet

Persdossier
 

bullet

Gemeenschappelijk persbericht
 

bullet

Contactgegevens