S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Cover Verslag 2007

Strijd tegen armoede
Evoluties en perspectieven
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

Verslag - december 2007

 


Volledig verslag


Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Opvolging van het Verslag 'Armoede uitbannen'

bullet

1. Handelen met kennis van zaken

bullet

2. Een inkomen garanderen dat levensprojecten mogelijk maakt

bullet

3. Fiscaliteit als middel voor sociale cohesie

bullet

4. Begeleiden naar autonomie

bullet

5. De ouders ondersteunen bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden

bullet

6. Pedagogische en financiële engagementen nemen voor het waarborgen van het recht op onderwijs

bullet

7. Garanderen van het recht op deelname, bijdrage en opbouw van cultuur

bullet

8. Het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid en van een sociale economie

bullet

9. Socio-economische gezondheidsongelijkheden bestrijden

bullet

10. Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren

bullet

11. Justitie als hefboom voor een daadwerkelijke rechtsgelijkheid voor iedereen

bullet

12. Het vormen van beroepskrachten, actoren in de armoedebestrijding

bullet

13. Bouwen aan een Europa van iedereen

II. Thematisch overleg

bullet

1. Het recht op onderwijs garanderen

bullet

2. De dienstencheques als wijze van socioprofessionele inschakeling

bullet

3. Permanent wonen op toeristische terreinen

bullet

4. Garanderen van de effectieve toegang tot energie

Besluit

Bijlagen

bullet

Bijlage 1: Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag

bullet

Bijlage 2: Lijst van afkortingen

bullet

Bijlage 3: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

bullet

Bijlage 4: Activiteiten in 2006-2007
 


Persconferentie:

bullet

Persbericht

bullet

Voorstelling van het verslag 2007 "Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie"

bullet

PowerPoint-presentatie
 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.

De kostprijs bedraagt 7 € + 2,73 € verzendkosten (behoudens verhoging posttarief).

U kan ze bestellen bij de Infoshop Kanselarij Eerste Minister:

bullet

door overschrijving op rekeningnummer 679-2003650-18

bullet

per e-mail: shop@belgium.fgov.be

Vermeld duidelijk : "Verslag strijd tegen armoede december 2007", de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan deze publicatie ook afhalen in de Infoshop Kanselarij Eerste Minister.
De Infoshop is van maandag tot vrijdag open van 9u tot 11u30 en van 12u tot 16 uur.

Infoshop Kanselarij Eerste Minister
Regentlaan 54
1000 Brussel
tel: 02/514 08 00

 

Om de documenten te bekijken, moet u beschikken over Acrobat Reader versie 3.0 (of hoger). Deze software vindt u gratis op de site van Adobe.