S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Individuele hulpHet Steunpunt ontvangt regelmatig vragen van mensen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun persoonlijke problemen. Deze hebben vaak te maken met huisvesting, inkomen, schuldbemiddeling... We begrijpen dat mensen ten einde raad zijn en bij ons komen aankloppen. Het Steunpunt beschikt echter niet over de competenties om mensen individueel bij te staan gezien dit geen deel uitmaakt van zijn opdrachten. Het kan bijgevolg enkel mensen doorverwijzen naar andere diensten en organisaties. We hopen dat hiervoor begrip kan opgebracht worden.


Wie kan u verder helpen?

bullet

De sociale kaart: een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen, meer bepaald: OCMW's, gemeentebesturen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, voorzieningen voor senioren, vakbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsdiensten, opleidingscentra, justitiële diensten, buurtcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Comités Bijzondere Jeugdzorg, dienstencentra, jeugddiensten, consultatiebureaus...
 

bullet

Sociaal Brussel: een digitale, tweetalige sociale kaart die het volledige welzijnsaanbod van het Brussels Gewest omvat.
 

bullet

Portaal belgium.be: een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen in België.
 

bullet

Rechtenverkenner: Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, gerangschikt volgens de sociale grondrechten.
 

bullet

Centra voor Algemeen Welzijnswerk: Bij een centrum voor algemeen welzijnswerk kan je terecht met vragen en problemen. Hulpverleners luisteren naar je vraag en zoeken samen met je naar een oplossing. Advies en hulp is er voor iedereen, zeker voor mensen die meer kwetsbaar zijn.
 

bullet

De Wetswinkel: beroepsjuristen geven juridisch advies. Een consultatie kost 12 €.
 

bullet

Adressen justitiehuizen: bieden juridische bijstand.
 

bullet

Ombudsman.be: portaalsite van de Belgische ombudsmannen. Op deze site vindt u de weg naar de juiste ombudsman die kan helpen om uw probleem op te lossen. U kunt zoeken via trefwoorden onder “Probleem met …” indien u niet weet welke ombudsman kan helpen. U kunt ook onmiddellijk naar de lijst van “Ombudsdiensten” gaan indien u weet welke ombudsman voor u geschikt is. U kunt ook via de zoekindex van de trefwoorden zoeken.
 

bullet

Federale ombudsman: onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie. Hij analyseert het conflict en stelt oplossingen voor.
 

bullet

Vlaamse ombudsdienst: onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van alle Vlaamse overheidsinstellingen in de ruime zin. De ombudsman bemiddelt bij het zoeken naar een oplossing voor concrete gevallen. In de praktijk heeft de ombudsman ook een belangrijke doorverwijsfunctie.
 

bullet

Sociale zekerheid voor de burger: praktische informatie en online diensten in verband met uw rechten en plichten als burger vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 

bullet

http://www.ocmw-info-cpas.be/: website met betrouwbare en actuele informatie in een vlot leesbare stijl, over de verschillende soorten bijstand die de Brusselse OCMW's aanbieden.
 

bullet

De Gids voor daklozen: informatie voor mensen die op straat wonen of die geen thuis hebben.
 

bullet

De Voedselbanken: bestrijden de honger en de verspilling in België. Hiertoe zamelen ze de bestaande voedseloverschotten in, hoofdzakelijk bij de voedingsindustrie en de grootdistributie, ten bate van de minderbedeelden in ons land.
 

bullet

Alleenstaande ouders: Deze website is specifiek bedoeld voor alleenstaande ouders. Praktische informatie wordt gegeven over een aantal thema's (bvb. geld, gezondheid, kinderen, huishouden, werk, wonen...).
 

bullet

Kinderbijslag: alles over kinderbijslag voor werknemers in België (een initiatief van Partena).
 

bullet

Eerste Hulp bij Schulden: deze website van het Vlaams Centrum Schuldenlast biedt informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...
 

bullet

Werknemers zonder papieren: een rechtengids: Verblijf je in België zonder papieren? Werk je in dienst van een Belgische of een buitenlandse baas? Wil je meer informatie over je rechten als werknemer? dan is deze agenda voor jou bedoeld.