Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt ontvangt regelmatig vragen van mensen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun persoonlijke problemen. Deze hebben vaak te maken met huisvesting, inkomen, schuldbemiddeling… We begrijpen dat mensen ten einde raad zijn en bij ons komen aankloppen. Het Steunpunt beschikt echter niet over de competenties om mensen individueel bij te staan gezien dit geen deel uitmaakt van zijn opdrachten. Het kan bijgevolg enkel mensen doorverwijzen naar andere diensten en organisaties. We hopen dat hiervoor begrip kan opgebracht worden.

Wie kan u verder helpen?