S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Lexicon Rechtspraak

Installatiepremie

Installatiepremie = een éénmalige geldsom die iemand in staat moet stellen om een woning te betrekken en in te richten.