Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Installatiepremie = een éénmalige geldsom die iemand in staat moet stellen om een woning te betrekken en in te richten.