Samenstelling:

Ides Nicaise, Voorzitter, als vertegenwoordiger van de Eerste Minister.

Op voordracht van de federale Staat:

 • Muriel Rabau, Ondervoorzitster
 • Jan Van Cauwenberghe
 • Benoit Provost
 • Tina Van Havere

Op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest:

 • Marijke Enghien
 • Robert Boemen
 • Bert D’hondt

Op voordracht van het Waals Gewest in overleg met de Franse Gemeenschap:

 • Benoit Parmentier
 • Carine Jansen

Op voordracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

 • Violaine Wathelet
 • Olivier Gillis

Op voordracht van de Duitstalige Gemeenschap:

 • Stephanie Heidner

Het secretariaat van het Beheerscomité wordt waargenomen door de coördinatrice van het Steunpunt.
De eerste vergadering vond plaats op 8 oktober 1999.

Aantal bijeenkomsten van het Beheerscomité:
1999: 3
2000: 7
2001: 9
2002: 6
2003: 5
2004: 5
2005: 5
2006: 4
2007: 8
2008: 5
2009: 5
2010: 6
2011: 4
2012: 3
2013: 8
2014: 3
2015: 3
2016: 3
2017: 4
2018: 5
2019: 5
2020: 2
2021: 4
2022: 3
2023: 3
2024: 1