Samenstelling:

Ides Nicaise, Voorzitter, als vertegenwoordiger van de Eerste Minister.

  Op voordracht van de federale Staat:

  • Muriel Rabau, Ondervoorzitster
  • Jan Van Cauwenberghe
  • Benoit Provost
  • Tina Van Havere

  Op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest:

  • Marijke Enghien
  • Robert Boemen
  • Bert D’hondt

  Op voordracht van het Waals Gewest in overleg met de Franse Gemeenschap:

  • Benoit Parmentier
  • Carine Jansen

  Op voordracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

  • Violaine Wathelet
  • Olivier Gillis

  Op voordracht van de Duitstalige Gemeenschap:

  • Stephanie Heidner

  Het secretariaat van het Beheerscomité wordt waargenomen door de coördinatrice van het Steunpunt.
  De eerste vergadering vond plaats op 8 oktober 1999.

  Aantal bijeenkomsten van het Beheerscomité:
  1999: 3
  2000: 7
  2001: 9
  2002: 6
  2003: 5
  2004: 5
  2005: 5
  2006: 4
  2007: 8
  2008: 5
  2009: 5
  2010: 6
  2011: 4
  2012: 3
  2013: 8
  2014: 3
  2015: 3
  2016: 3
  2017: 4
  2018: 5
  2019: 5
  2020: 2
  2021: 4
  2022: 3