S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

copyright Claudecf

Feiten en cijfers

 

Armoedebarometers

In deze rubriek vindt u een kort overzicht van armoedebarometers die met een zekere regelmaat verschijnen.
Zie overzicht.


Veelgestelde vragen

We trachten in deze rubriek een antwoord te geven op enkele vaak gestelde vragen i.v.m. armoede en sociale uitsluiting in BelgiŽ.

bullet

Hoeveel mensen in BelgiŽ leven in armoede?

bullet

Hoe groot is de inkomensongelijkheid in BelgiŽ?

bullet

Op welke plaats staat BelgiŽ in de lijst van rijkste landen van de wereld?

bullet

Hoeveel bedragen de minimumuitkeringen en het minimumloon?

bullet

Hoeveel personen in BelgiŽ hebben te kampen met schuldoverlast?

bullet

Hoeveel bedraagt het leefloon en hoeveel mensen moeten ermee rondkomen?

bullet

Hoeveel werklozen telt ons land?

bullet

Biedt tewerkstelling voldoende bescherming tegen armoede?

bullet

Hoeveel sociale woningen zijn er in BelgiŽ en hoeveel mensen staan op een wachtlijst?

bullet

Hoeveel procent van de bevolking leeft in een woning van slechte kwaliteit?

bullet

Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten?

bullet

Hoeveel daklozen zijn er in BelgiŽ?

bullet

Is er meer armoede in de stad dan op het platteland?

bullet

Bestaat er een sociale gezondheidskloof ?

bullet

Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden?

bullet

Hoeveel mensen in BelgiŽ zijn laaggeletterd?

bullet

Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling?

bullet

Is er werkelijk een digitale kloof?

bullet

Verouderen personen die lange tijd in armoede leven sneller?

bullet

Welke omvang heeft armoede bij ouderen?

bullet

Welke omvang heeft armoede bij zelfstandigen in BelgiŽ?
 

bullet

Geraadpleegde bronnen


We hebben hier informatie uit verschillende bronnen samengebracht waarbij we ons hoofdzakelijk gebaseerd hebben op het Nationale Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl).

Andere veelgebruikte bronnen zijn:

bullet

FOD Economie: Statistics Belgium (vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek)

bullet

Eurostat

bullet

Institut wallon de l'ťvaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)

bullet

Administratie planning en statistiek (Vlaamse overheid)

bullet

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

bullet

Onderzoeksgroep Armoede en sociale uitsluiting (OASeS) (Universiteit Antwerpen): basisgegevens armoede en sociale uitsluiting

Voor bepaalde thema's (zoals bvb. dak-en thuislozen, platteland, schuldoverlast en voedselbedeling) hebben we ons op bijkomend materiaal gebaseerd. De volledige lijst vindt u hier.

Bij het bekijken van de cijfers mag zeker niet uit het oog verloren worden dat bepaalde groepen uit de maatschappij (voornamelijk mensen in extreme armoede) niet vertegenwoordigd zijn in de gegevensbanken en dus niet terug te vinden zijn in de cijfers (meer informatie). De getoonde resultaten moeten bijgevolg voorzichtig benaderd worden. In het algemeen moeten we trouwens opletten dat statistieken niet te simplistisch of kortzichtig geÔnterpreteerd worden.

We verwijzen in dit verband graag naar de activiteiten van het Steunpunt rond kennis en indicatoren.

Deze korte selectie is uiteraard verre van volledig en zal regelmatig aangevuld worden. Kent u nog interessante bronnen voor cijfermateriaal? Mail ons.

Opmerking: de vragen worden onmiddellijk gevolgd door een beknopt antwoord. Dit antwoord wordt vervolgens uitvoerig toegelicht.