S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Burgerschap en armoede
Een bijdrage aan politiek debat
en politieke actie

Tweejaarlijks verslag 2016-2017


Volledig verslag

 

  Inhoudstafel

  Inleiding

  “En nu, wat gaat er verder gebeuren?”


Persbericht


Het Verslag bestaat in het Nederlands en het Frans.
 


bullet

Zie ook
 

bullet

Opvolging van het negende tweejaarlijkse verslag