Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

cover 10 jaar AVA

Arbeid

Discussienota: Recht op arbeid, april 2005.

Lijst van actoren die deelgenomen hebben aan het overleg:

verenigingen waarin armen zich herkennen

vertegenwoordigers van vakbonden

vertegenwoordigers van de sociale economie

gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling

Observatoire Social Européen