Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

cover boek armoede

Het is niet evident om te praten over armoede zonder zich te verschuilen achter vooroordelen of statistieken. Samen met communicatiebureau Alter, ging het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting* in 2010 de uitdaging aan. Onder de titel ‘Armoede: 15 getuigenissen, 1 strijd’ kan u het resultaat hiervan nu ontdekken op deze website.

2010 was het Europees jaar van de bestrijding van armoede: de ideale gelegenheid om vijftien burgers op een eerlijke en soms ontroerende manier te laten vertellen over hun persoonlijke visie op – en strijd tegen – armoede. We hebben ervoor gekozen de stem van de betrokken burger aan het woord te laten.

Van politieman, bedrijfsleider en theaterregisseur tot en met medewerkers van een kinderopvang, sociaal restaurant of crematorium: elk van hen is op een bepaald moment beroepsmatig in aanraking met armoede gekomen en geen van hen heeft ervoor gekozen de ogen te sluiten.

Hun verhalen zijn nu gebundeld in het boek ‘Armoede: 15 getuigenissen, 1 strijd’. Deze portretten tonen niet alleen hoe iedereen armoede op een andere manier ervaart, maar ook hoe divers de middelen zijn om ertegen te vechten. Omdat het over persoonlijke verhalen gaat, ligt de nadruk vaak op discrete, anonieme vormen van buurtsolidariteit en individueel engagement. Het bredere plaatje is echter nooit ver weg en de noodzaak om de oorzaken van bestaansonzekerheid structureel aan te pakken wordt nooit uit het oog verloren.

Dit boek wil veel, behalve moraliseren. Het gaat ons in de eerste plaats om het inspireren van mensen. Zomaar vrijblijvend over armoede praten, daar heeft immers niemand iets aan.

Exemplaren van het boek zijn op verzoek verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. Er is ook een elektronische versie beschikbaar hieronder.

In navolging van het boek wordt bovendien een reizende fototentoonstelling georganiseerd, al dan niet in combinatie met lezingen van of debatten met mensen in armoede of mensen geëngageerd in de strijd tegen armoede.

*Het Begeleidingscomité 2010, waarin de belangrijkste actoren van de strijd tegen armoede in België vertegenwoordigd zijn, wou deze getuigenissen op grotere schaal verspreiden. Het communicatiebureau Alter kwam met het initiatief van deze reeks portretten in 2010, het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd aangesteld als nationaal uitvoeringsorgaan van het Europees jaar.

 


Publicatie “Armoede: 15 getuigenissen, 1 strijd”

Nico Lauwers

Daklozen straffen heeft geen zin

portret Nico Lauwers Christian Wettinck

Le juge qui ne condamne pas

portret Christian Wettinck
 

 

Andrés Huergo
Délégué syndical, à votre écoute…
portret Andrés Huergo Kris Coenegrachts

Crematorium toont zijn sociaal gelaat

portret Kris Coenegrachts
 

 

Georges Comhair

Theaterregisseur en man van vlees en bloed

portret Georges Comhair Christine Coppin

Aider sans stigmatiser

portret Christine Coppin
 

 

André Sandra

Fonctionnaire fédéral et défenseur des sans-emploi

portret André Sandra Joke Callewaert

Advocaten kennen de realiteit van de jongeren niet

portret Joke Callewaert
 

 

Geoffrey Guillaume

L’huissier qui aimait la justice

portret Geoffrey Guillaume Dominique Roynet

Une femme en première ligne

portret Dominique Roynet
 

 

Frank De Graeve

Armoede begint in de maag

portret Frank De Graeve Jos Vandikkelen

Bedrijfsleider met het hart op de juiste plaats

portret Jos Vandikkelen
 

 

Ahmed Ben Abderrahmane

Un hôte solidaire

portret Ahmed Ben Abderrahmane Michael Mantia

Citoyen en uniforme de gardien de parc

portret Michael Mantia
 

 

Ellen Ruelens

Strijd tegen armoede van kindsbeen af

portret Ellen Ruelens