Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Op 20 december publiceerde het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede zijn tweejaarlijkse Verslag 2022-2023 ‘De financiële dimensie van armoede‘ en stelde het voor in de Senaat. Het is waar: armoede raakt verschillende levensdomeinen en is multidimensioneel, maar het gaat altijd om een gebrek aan financiële middelen. Een gebrek aan geld hypothekeert de grondrechten van mensen in armoede en confronteert hen op verschillende levensdomeinen met ongelijkheden en uitsluiting. 

Klik hier voor het volledige verslag en de documentatie over de voorstelling in de Senaat en de publicatie.