Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een persoon met schizofrenie, die onder voorlopig bewind is geplaatst, woont alleen en heeft als enig inkomen een ziekte-uitkering. Hij vraagt de tussenkomst van het OCMW voor het betalen van een internetaansluiting omdat dit hem zou toelaten met de buitenwereld te communiceren. Het OCMW weigert. De arbeidsrechtbank vernietigt de beslissing van het OCMW. Het OCMW tekent beroep aan met als argument dat het ontbreken van een internetaansluiting geen aantasting is van de menselijke waardigheid. Het Arbeidshof volgt het OCMW hier niet in. Het Hof meent dat de toegang tot internet in bepaalde omstandigheden, zoals bij deze jonge schizofreen die geïsoleerd is van de buitenwereld, het enige communicatiemiddel is. In dit opzicht kan de toegang tot internet volgens het Hof een noodzakelijk element zijn om een menswaardig bestaan te garanderen.

 

Integrale tekst van de beslissing

Trefwoorden:

Menselijke waardigheid
Toegang tot internet