Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

België

bulletBelgische grondwet


Europa

Europese Unie

bulletHandvest van de grondrechten (18 december 2000)

Raad van Europa

bulletEuropees Sociaal Handvest (18 oktober 1961)

bulletHerzien Europees Sociaal Handvest (3 mei 1996)

bulletAanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest betreffende een systeem voor collectieve klachten (9 november 1995)

bulletEuropees Verdrag voor de Rechten van de Mens (4 november 1950)


Verenigde Naties

bulletUniversele verklaring van de rechten van de mens (10 december 1948). De verbintenissen worden in twee verdragen gepreciseerd:

bulletInternationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (16 december 1966)

bulletInternationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (16 december 1966)

bulletFacultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (10 december 2008)

bulletVerdrag inzake de rechten van het kind (20 november 1989)

bulletFacultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure (19 december 2011)