Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

copyright Leolein Dat de leefomstandigheden van dak- en thuislozen en mensen in onwettig verblijf schrijnend zijn, is al langer geweten. Tot nu toe bestond er echter weinig informatie over deze twee groepen die niet in de statistieken bestaan. Ook in de jaarlijkse Europese SILC-enquêtes naar de inkomens en levensomstandigheden van de bevolking worden deze twee groepen niet bevraagd.

Op vraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en met steun van de minister van Wetenschapsbeleid en de staatssecretaris van Armoedebestrijding werd een aangepaste enquête uitgevoerd bij 275 dak- en thuislozen en 170 mensen in onwettig verblijf. Het onderzoek werd uitgevoerd door het HIVA met medewerking van het enquêtebureau IPSOS. Voor het eerst zijn de leefomstandigheden van deze twee groepen ‘verborgen armen’ gemeten, op een gelijkaardige manier als bij de rest van de Belgische bevolking.

Op een persconferentie op 3 maart 2011 werden de resultaten van deze bevraging voorgesteld:

bulletToespraak Henk Van Hootegem, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bulletToespraak Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid

bulletToespraak Philippe Courard, staatssecretaris voor Armoedebestrijding

bulletVoorstelling resultaten enquête door Ides Nicaise, HIVA, K.U.Leuven

bulletTekst onderzoek

bulletPowerpointvoorstelling

Bijlagen:

bulletPersbericht

bulletUittreksel Federaal Plan Armoedebestrijding

bulletLijst onderzoeken Federaal Wetenschapsbeleid

bulletAanbevelingen betreffende dakloosheid, Verslag 2008-2009, deel 2, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bulletLijst van aanbevelingen uit de Jaarverslagen van het Departement Migraties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

 

Andere interessante bronnen:

bullet‘Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen’, uitgevoerd door Centrum OASeS (Universiteit Antwerpen) en Panel Démographie Familiale (Universiteit Luik) in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie, 2009

bullet‘Thuisloos in Brussel. Brussels armoederapport 2010’ van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

bulletDocumenten van de Europese consensusconferentie over daklozen van 9 en 10 december 2010