In 1994 werd het ‘Algemeen Verslag over de Armoedegepubliceerd, het resultaat van een intensieve dialoog tussen verenigingen waar armen het woord nemen en beroepskrachten vanuit verschillende sectoren, en gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting. In antwoord op een aantal vragen in dit Algemeen Verslag werd in 1999 het ‘Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid’ aangenomen door de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Hiermee werd ook het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opgericht.

 

Naar aanleiding van beide verjaardagen organiseren de Koning Boudewijnstichting en het Steunpunt tot bestrijding van armoede een evenement ‘25/20 jaar Strijd tegen armoede’, met de inbreng van diverse actoren in de strijd tegen armoede. Een moment ook voor ontmoeting tussen de verschillende verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in deze strijd tegen armoede.

 

Het evenement wordt geanimeerd door Christophe Deborsu, simultaanvertaling wordt voorzien.

Programma :

 • 13u00
  • Welkom
   Ides Nicaise, Voorzitter Beheerscomité Steunpunt tot bestrijding van armoede
 • 13u15
  • Inleiding
   Françoise Pissart, Directeur bij de Koning Boudewijnstichting
 • 13u25
 • 13u40
  • Naar een betere toegang tot de sociale grondrechten
   Alexandre Lesiw, Voorzitter a.i. POD Maatschappelijke Integratie en
   Peter Samyn, Voorzitter a.i. FOD Sociale Zekerheid
 • 14u00
  • Armoede tekent kinderen en hun rechten
   Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant en
   Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris
 • 14u20
 • 14u50
  • Pauze
 • 15u10
  • De kijk van academici op armoede
   • Armoedebestrijding: na de stilstand, nu de vooruitgang?
    Wim Van Lancker, Professor sociaal werk en sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven
   • Armoede, ongelijkheid, onrechtvaardigheid
    Philippe Van Parijs, Professor aan de UCLouvain, Chaire Hoover d’éthique économique et sociale
 • 15u40
  • Debat ‘25/20: Welke zouden de hoofdstukken zijn voor een Algemeen Verslag over de Armoede in 2019?’
   Reacties van de verschillende stakeholders, het Steunpunt tot bestrijding van armoede en uit de zaal
 • 16u25
  • Conclusies
   Ides NICAISE, Voorzitter Beheerscomité Steunpunt tot bestrijding van armoede
   Receptie