Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

 

 

 

 

 

In 1994 werd het ‘Algemeen Verslag over de Armoedegepubliceerd, het resultaat van een intensieve dialoog tussen verenigingen waar armen het woord nemen en beroepskrachten vanuit verschillende sectoren, en gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting. In antwoord op een aantal vragen in dit Algemeen Verslag werd in 1999 het ‘Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid’ aangenomen door de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Hiermee werd ook het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opgericht.

 

Naar aanleiding van beide verjaardagen organiseren de Koning Boudewijnstichting en het Steunpunt tot bestrijding van armoede een evenement ‘25/20 jaar Strijd tegen armoede’, met de inbreng van diverse actoren in de strijd tegen armoede. Een moment ook voor ontmoeting tussen de verschillende verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in deze strijd tegen armoede.

 

Het evenement wordt geanimeerd door Christophe Deborsu, simultaanvertaling wordt voorzien.

Programma :