Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Fiche: Hoeveel mensen in België leven in armoede?