Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In dialoog, zes jaar na het Algemeen Verslag over de Armoede.
Eerste tweejaarlijks verslag

juni 2001

Inleiding

Armoede en algemene maatschappelijke tendensen

De dialoog

Zoektocht naar indicatoren

Het recht om een gezin te stichten en het recht op de bescherming van het gezinsleven

Het recht op bescherming van de gezondheid

Arbeid, tewerkstelling, sociale bescherming en inkomen. Het recht op arbeid en sociale bescherming

Recht op onderwijs – basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Balans en perspectieven

Bijlagen

Bijlage 1: De Grondrechten

Bijlage 2: Samenwerkingsakkoord

Bijlage 3: Verenigingen Partners van het Algemeen Verslag over de Armoede

Bijlage 4: De structuren van het Samenwerkingsakkoord

Bijlage 5: De Interministeriële Conferentie Sociale Integratie en Sociale Economie

Bijlage 6: Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, een verslag naast anderen


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.


Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat