Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

copyright Lili Vieira de Carvalho

 

In het Samenwerkingsakkoord – waarmee het Steunpunt is opgericht – is er ook specifieke aandacht voor het belang van indicatoren als instrument in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het Steunpunt is dan ook – in samenwerking met zijn partners – reeds enkele jaren actief rond de vraag op welke manier armoede en sociale uitsluiting kunnen worden gemeten.

In 2002 ging het project ‘Onderzoek – actie – vorming: een andere benadering van armoede-indicatoren van start, waarbij een groep van mensen die in armoede leven, wetenschappers, en afgevaardigden van administraties en instellingen zich gedurende anderhalf jaar hebben gebogen over het vraagstuk van de meting van armoede en sociale uitsluiting. Het eindverslag diende als basis voor verschillende verdere werkzaamheden met betrekking tot armoede-indicatoren.

In het kader van het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting is het Steunpunt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de gebruikte indicatoren. Meer specifiek wordt er gewerkt rond het schuldenthema.

In oktober 2006 startten – op vraag van het Steunpunt en met steun van de POD Wetenschapsbeleid – twee onderzoeksprojecten. In een eerste onderzoeksproject o.l.v. prof. Dr. Ides Nicaise wordt bekeken op welke manier groepen in armoede beter kunnen bereikt en bevraagd worden in het kader van de EU-SILC-enquête. In het tweede onderzoeksproject o.l.v. prof. dr. Maria Bouverne-De Bie wordt nagegaan of er cijfermatig een verband is tussen leven in armoede en plaatsing. In beide onderzoeksprojecten staat het Steunpunt in voor de ondersteuning van de participatie van de verschillende actoren.

Beschikbare documenten