Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De Interministeriële Conferentie Sociale Integratie en Sociale Economie is een permanente samenwerkingsstructuur tussen de federale Staat en de Gemeenschappen en Gewesten, die tot doel heeft de coherentie van de maatregelen inzake armoedebestrijding te waarborgen.

Samenstelling

Voor de federale Regering:
De Ministers van Tewerkstelling, Buitenlandse Zaken, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Binnenlandse Zaken, Justitie, Economie.

 

Voor de Vlaamse Regering:
de Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
de Mnister van Tewerkstelling;

 

Voor de Duitstalige Gemeenschapsregering:
de Minister-President en Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport;
de Minister van Jeugd en Gezin, Monumenten en Landschappen, Gezondheid en Sociale Zaken;

 

Voor de Franse Gemeenschapsregering:
de Minister van Jeughulp en Gezondheid;

 

Voor de Waalse Regering:
de Vice-President en Minister van Economie, KMO’s;
de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;
de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

 

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
de Minister van Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Onderwijs, Beroepsomschakeling en Bijscholing, lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen.

 

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum wordt uitgenodigd.

 

Wettelijke basis

(sinds 1999) artikel 9 van het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

De Interministeriële Conferentie is 12 maal samengekomen sinds haar oprichting in 1995, onmiddellijk na het verschijnen van het Algemeen Verslag over de Armoede.

De minister van maatschappelijke integratie zit de Conferentie voor.