Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Mevrouw X. is een alleenstaande moeder van vier kinderen. Ze heeft een werkloosheidsuitkering en huurt een sociale woning, maar gaat gebukt onder verschillende schulden voor een totaalbedrag van 13 447,45 euro.

 

Met behulp van een lokale vzw wordt een afbetalingsplan opgesteld voor 160 euro per maand. Bepaalde schulden zijn echter niet inbegrepen, waaronder die voor huur, energie en water. Daarom vraagt ze aan het OCMW van Anderlecht om de volgende schulden te betalen:

 

Het OCMW van Anderlecht weigert tussen te komen.

 

Beslissing

De arbeidsrechtbank veroordeelt het OCMW van Anderlecht tot het op zich nemen en betalen van de volgende schulden – rechtstreeks op de rekening van de schuldeisers:

 

Het OCMW dient mevrouw X. de nodige hulp en begeleiding te geven op sociaal en budgettair vlak. Indien mevrouw X. in de toekomst nog financiële hulp nodig zou hebben, dan oordeelt de rechtbank dat deze hulp gekoppeld dient te worden aan het neerleggen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.

 

Motivatie

Mevrouw X. meent dat ze in een staat van behoefte verkeert en bijgevolg recht heeft op de financiële hulp van het OCMW. Door de weigering om de schulden te betalen, belandt ze in een situatie die niet menswaardig is voor haar en haar kinderen.

 

Volgens het OCMW moet mevrouw X zich eerst richten tot de vader van haar vier kinderen om een alimentatievergoeding te bekomen. Bovendien zou ze een aanvraag moeten indienen voor een collectieve schuldenregeling.

 

De arbeidsrechtbank wijst eerst op het totale gezinsbudget, dat uitkomt op 1 733,58 euro en onder de armoederisicogrens ligt1. Van zodra de maandelijkse kosten van huur, energie en water afgetrokken worden, blijft nog 842,12 euro over om van te leven. Dat wil zeggen dat elke persoon in het gezin 178,30 euro per maand kan gebruiken, wat neerkomt op 5,94 euro per dag voor eten, verzorging, communicatie etc. Indien mevrouw X. nog aparte afbetalingsplannen zou kunnen verkrijgen bij de drie schuldeisers, dan zou dit bedrag nog lager liggen. Daar komt nog bij dat mevrouw X. een stroombegrenzer heeft en het risico bestaat op een volledige afsluiting van gas. De arbeidsrechtbank besluit dat het onmogelijk is om in dergelijke omstandigheden een menswaardig leven te leiden.

 

De arbeidsrechtbank stelt bovendien dat het OCMW ten onrechte weigert om hulp te verlenen. De alimentatievergoeding door de vader en een eventuele collectieve schuldenregeling zijn geen redenen om de hulp te weigeren.

 

Betekenis in ruimere context

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Referenties

1 https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/06/201906_aantalarmen.pdf

 

Trefwoorden

Menselijke waardigheid; OCMW; Collectieve schuldenregeling; Energieschulden