Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

De arbeidsrechtbank homologeert een minnelijke aanzuiveringsregeling in het kader van een collectieve schuldenregeling. Het plan baseert zich op het feit dat de heer H.V. bij zijn zus logeert. Na de scheiding van zijn zus kan zij hem niet meer bij haar laten leven en verhuist de man naar een home. De schuldbemiddelaar stelt dan ook dat de feiten veranderd zijn, en besluit dat een totale kwijtschelding van de schulden gewenst is.

Beslissing

In hoger beroep wordt de totale kwijtschelding van de schulden wel toegekend omdat mr. H.V. in de onmogelijkheid verkeert zijn schulden te betalen en dat het enige sociaal toelaatbare antwoord is.

Motivering

Eerste aanleg
In eerste aanleg stelt de rechtbank vast dat een minnelijke of gerechtelijke schuldenregeling niet mogelijk is. De rechtbank verklaart de vraag tot een totale kwijtschelding van de schulden ongegrond.

Hoger beroep
De rechter stelt dat een totale kwijtschelding mogelijk is wanneer de schuldenaar in de onmogelijkheid verkeert om zijn schulden te betalen en dat het enige sociaal toelaatbare antwoord is.

In tegenstelling tot de eerste rechter, meent het hof dat de accommodatie niet ter comfort is genomen, maar wel uit noodzaak op medisch advies. Het hof haalt bovendien verschillende elementen aan ter staving van haar beslissing, waaronder de goede wil van de man doorheen de gehele procedure. De schuldeisers werden altijd betaald, uitgezonderd een moment van financiële moeilijkheid en precaire gezondheid. Bovendien werd het plan uitgevoerd tot het moment dat de man niet meer bij zijn zus kon leven. De huidige onmogelijkheid tot betaling is het resultaat van een nieuw feit en betreft een situatie van overmacht.

De rechter houdt rekening met de beschikbare middelen, de leeftijd, de gezondheid, de verminderde kansen op het vinden van betaald werk, en de afwezigheid van een kans op verbetering van de situatie. Anderszins wijst de rechter erop dat de man niet mag verweten worden dat hij aanhoudend ingeschreven staat als werkloze. Het toont net zijn wil om niet eeuwig sociale bijstand te genieten, zoals ook nog blijkt uit het feit dat hij vrijwilligerswerk uitoefent.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Referenties
Artikel 1675/13bis Gerechtelijk Wetboek

 

Trefwoorden
Schulden; Collectieve schuldenregeling; Totale kwijtschelding