Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

 

Interfederaal   Federaal   Vlaanderen  Wallonië  Federatie Wallonië-Brussel   Brussel Hoofdstad   Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 Federaal

bullet Voorstelling van het Verslag op de persconferentie van 20 december 2021, in aanwezigheid van mevr. Karine Lalieux, federaal minister van Armoedebestrijding.

bulletKabinet van de minister Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
Het Verslag werd voorgesteld op 16 februari 2022.

bulletAdvies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het bedrijfsleven, uitgebracht op 20 december 2022.

 Vlaanderen

bulletHorizontaal Permanent Armoedeoverleg (PAO)
Het Verslag werd op 7 maart 2022 voorgesteld.

bulletSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Het Verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 1 september 2022.
* Advies ‘Solidariteit en armoede’, 26 september 2022.

bulletVlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Het Verslag werd op 11 oktober 2022 voorgesteld.

 Wallonië

bulletConseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESEW)
Het Verslag werd voorgesteld aan de leden van la Commission de l’Action et de l’Intégration sociale, des Services collectifs et de la Santé op 7 december 2022.

Avis sur le Rapport 2020-2021 du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, intitulé « Solidarité et pauvreté », 20 maart 2023.

 Federatie Wallonië-Brussel

 Brussel Hoofdstad

bulletBrupartners (Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Het Verslag werd op 18 oktober 2022 voorgesteld.

 Duitstalige Gemeenschap

bulletParlement
Voorstelling van het Tweejaarlijks verslag bij de Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid, 22 juni 2022.


Voorstelling van het Verslag aan andere organisaties