Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

Interfederaal   Federaal   Vlaanderen  Wallonië  Federatie Wallonië-Brussel   Brussel Hoofdstad   Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 Federaal

bulletNetwerk van federale armoedeambtenaren
Het verslag werd voorgesteld op 10 maart 2020.

bulletCentrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Advies over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting , 16 december 2020.

 Vlaanderen

bulletPermanent Armoedeoverleg (PAO)
Het Verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 6 maart 2020.

bulletSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Het Verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 13 februari 2020.
* Advies – Duurzaamheid en armoede, 21 september 2020.

bulletVlaamse Ouderenraad
Het Verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie Inclusie en Participatie van de Vlaamse Ouderenraad op 7 december 2020.

 Wallonië

bulletEconomische, sociale en milieuraad van Wallonië (CESE Wallonie)
Het Verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale actie en integratie, openbare diensten en gezondheid op de bijeenkomst van 3 maart 2020.
* AVIS n°1449 – Avis sur le Rapport 2018-2019 du Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale, intitulé « Durabilité et Pauvreté »

 Federatie Wallonië-Brussel

 Brussel Hoofdstad

bulletEconomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Verslag werd voorgesteld op 5 maart 2020 aan de Commissie Diversiteit, Gelijkheid van Kansen en Armoede en aan de Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Financiën.
* ADVIES – Tweejaarlijks verslag 2018-2019 over Bestaansonzekerheid, Armoede en Sociale uitsluiting, 17 september 2020.

 Duitstalige Gemeenschap

bulletParlement
Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag bij de Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid, 14 oktober 2020.

Voorstelling van het Verslag aan andere organisaties