Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid wordt bepaald hoe de opvolging van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien (art.4).

Hieronder vindt u een stand van zaken:

bulletVoorstelling van het Verslag aan de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’, 15 maart 2024

bulletHorizontaal Permanent Armoedeoverleg (HPAO), 1 maart 2024

bullet Netwerk Federale Armoedeambtenaren, 17 april 2024

bulletBelgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, 11 maart 2024

bulletInterdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), 8 februari 2024

bulletVoorstelling van het Verslag aan Hare Majesteit Koningin Mathilde, 30 januari 2024

bulletMensenrechtenplatform, 15 januari 2024