Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid wordt bepaald hoe de opvolging van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien (art.4)Hieronder vindt u een stand van zaken. 

Interfederaal 
  • Voorstelling van het Verslag aan de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’, 15 maart 2024
Vlaanderen 
  • Horizontaal Permanent Armoedeoverleg (HPAO), 1 maart 2024
Brussel Hoofstad
  • Brupartners (Economische et Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 30 mei 2024
Andere
  • Netwerk Federale Armoedeambtenaren, 17 april 2024
  • Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, 11 maart 2024
  • Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), 8 februari 2024
  • Voorstelling van het Verslag aan Hare Majesteit Koningin Mathilde, 30 januari 2024
  • Mensenrechtenplatform, 15 januari 2024