Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Federaal

Nationale Arbeidsraad, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven:

bulletAdvies over het tweede tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 7 juli 2004.

Senaat:

bulletvoorstelling van het tweejaarlijkse verslag tijdens het breed maatschappelijk debat “175-25: Dagen van het burgerschap” op 9 mei 2005: sociale inclusie.

bulletCommissie Sociale Aangelegenheden, 18 mei 2005, namiddag: Gedachtewisseling met de heer Ch. Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, over het beleid inzake de strijd tegen de armoede.

Kamer:

bulletCommissie voor de Volksgezondheid, 21 juni 2005: voorstelling en debat over het tweejaarlijkse verslag. Deze zitting werd gevolgd door een gedachtewisseling betreffende de tiende verjaardag van het Algemeen Verslag over de Armoede op 12 juli 2005.

 

 

Vlaamse Gemeenschap

Gezins- en Welzijnsraad, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:

bulletAdvies betreffende het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting, mei 2004.

Permanent Armoedeoverleg (PAO):

bullethet tweejaarlijkse verslag is aan de leden van het PAO voorgelegd op 11 april 2005.

 

 

Waals Gewest

Conseil économique et social de la Région wallonne:

bulletAvis relatif au second Rapport bisannuel du Service de Lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, 19 april 2004.

 

 

Franse Gemeenschap

Parlement van de Franse Gemeenschap :

bulletCommissions réunies de Coopération avec les Communautés et avec les Régions – Sessie (2003-2004): Gezamenlijke bespreking van de tweejaarlijkse verslagen (2001 en 2003) van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, onderdeel van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding – Doc. nr. 518 (2003-2004), 6 mei 2004.

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

bulletAdvies betreffende het verslag over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten, 24 februari 2005

 

 

Duitstalige Gemeenschap

Parlement: commissies Sociale zaken, Cultuur en Onderwijs:

bulletvoorstelling en debat over het tweejaarlijkse verslag, 30 juni 2005.

 

 

Opvolging van het eerste tweejaarlijkse verslag

Opvolging van het derde tweejaarlijkse verslag