Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

Federaal Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeeschap Waals Gewest Franse Gemeenschap Brussels Hoofdstedelijk Gewest Duitstalige Gemeenschap


Federaal

bulletKamer en Senaat
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing (K) en de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden (S). Gedachtewisseling Tweejaarlijks rapport inzake armoedebestrijding, 15 december 2010.

bulletNationale Arbeidsraad, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Advies over het verslag 2008-2009 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 21 december 2010.

bulletNationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)
Avis n° 2011/14 relatif au rapport bisannuel 2008- 2009 lutte contre la pauvreté. (Advies nr. 2011/14 over het tweejaarlijkse verslag 2008-2009 over armoedebestrijding). Advies uitgebracht in extreme urgentie door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap na een schriftelijke consultatie onder haar leden in de periode van 2 tot 5 september 2011. Advies uitgebracht op vraag van de Staatssecretaris belast met personen met een handicap zoals uitgedrukt in zijn brief van 02/08/2011.

 

 

Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap

bulletPermanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 28 juni 2011.

bulletVlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)
Het verslag werd voorgesteld op de bijeenkomst van 17 juni 2011.

 

 

Waals Gewest en Franse Gemeenschap

bulletIntercabinets Wallonie-Communauté française: voorstelling van het verslag en debat, 28 mars 2011.

 

 

Waals Gewest

bulletWaals Parlement

bulletCommission de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances. Rapport d’activités 2008-2009 sur la lutte contre la pauvreté – Audition de Mesdames De Boe et De Mol, coordinatrice et collaboratrice du Service fédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et échange de vues, séance du 28 juin 2011.

bulletCommission de l’énergie, du logement, de la fonction publique et de la recherche scientifique. Question orale de M. Philippe Dodrimont à M. Jean-Marc Nollet, Ministre du Développment durable et de la Fonction publique sur “le rapport 2008-2009 de lutte contre la pauvreté”, 12 juillet 2011.

bulletAquaWal, Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie
Avis d’AquaWal sur les recommandations du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bulletEconomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Advies inzake het verslag over bestaansonzekerheid, armoede, sociale en ongelijke toegang tot de rechten 2009 op 17 februari 2011.

 

 

Duitstalige Gemeenschap

bulletParlement
Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid: voorstelling en debat over het tweejaarlijkse verslag, 21 oktober 2010.