Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

 

Interfederaal Federaal Vlaanderen Wallonië Federatie Wallonië-Brussel Brussel Hoofdstad Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 

Federaal

bulletNetwerk van federale armoedeambtenaren
Het verslag wordt voorgesteld op 18 september 2018.

 

 

Vlaanderen

bulletPermanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 27 april 2018.

bulletSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
*Het verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 13 maart 2018.
*Advies ‘Burgerschap en armoede’, 14 mei 2018.

bulletVlaams Parlement
Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen: Gedachtewisseling over het tweejaarlijks verslag 2016-2017, 31 januari 2019.

 

 

Wallonië

bulletSociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW)
Het verslag werd voorgesteld op 9 mei 2018 aan de leden van de Commissie sociale actie en integratie, openbare diensten en gezondheid.

 

 

Federatie Wallonië-Brussel

 

 

Brussel Hoofdstad

bulletGemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
Het verslag werd voorgesteld op 24 april 2018 aan de leden van de Adviesraad voor sociale dienstverlening.

bulletEconomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
*Het verslag werd voorgesteld op 23 april 2018 aan de Commissie Diversiteit, Gelijkheid van Kansen en Armoede en aan de Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Financiën.
*Advies ‘Tweejaarlijks verslag 2016-2017 over Armoede, Bestaansonzekerheid, Sociale uitsluiting en Ongelijke toegang tot de rechten’, 17 mei 2018.

bulletBrussels Parlement-Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
Het verslag werd voorgesteld op 18 juli 2018 aan de Commissie voor de Sociale Zaken.

 

 

Duitstalige Gemeenschap

bulletParlement
Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid: het tweejaarlijkse verslag werd voorgesteld op 25 april 2018.

 


Voorstelling van het verslag aan andere organisaties

 


30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen