Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Op vraag van de Vlaamse minister voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding coördineert het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede de tellingen dak- en thuisloosheid in 2024 en 2025 in Vlaanderen. Na een selectieprocedure werden een stad en twee regio’s geselecteerd waar in 2024 het aantal dak- en thuislozen geteld zullen worden:

  • de Stad Aalst;
  • de dienstverlenende vereniging Westhoek, een intergemeentelijk samenwerkingsverbad van 17 lokale besturen;
  • de Welzijnsvereniging Kina (Krisis Informatie Netwerk Antwerpen), waarvan 21 lokale besturen zullen deelnemen aan de telling.


Daarmee engageren opnieuw 39 steden en gemeenten zich om dak- en thuisloosheid op hun grondgebied in kaart te brengen, samen met een veelheid aan partnerorganisaties die zullen meewerken aan de tellingen. De tellingen zullen wetenschappelijk begeleid worden door de onderzoeksploeg LUCAS van de KU Leuven en in oktober 2024 plaatsvinden.