Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Dit boek bundelt:
• bijdragen van onderzoekers uit verschillende disciplines (geschiedenis, sociologie, economie en recht);
• reflecties van mensen die in situaties van armoede leven;
• reflecties van actoren die een rol hebben in het garanderen van de uitvoering van rechten: publieke en private diensten, administraties, wetgevers en justitiële actoren.
ISBN 978 2 87403 456 5 – te bestellen bij die Keure, 75 euro (exclusief verzendkosten van 5 euro).
Die Keure:
Digitale versie van het boek; Cover