Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

‘Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijzondere jeugdbijstand?’

onderzoeksproject in het kader van het federaal onderzoeksprogramma AGORA (POD Wetenschapsbeleid)

 


O
p vraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd op 1 oktober 2006 door de onderzoeksteams van de Universiteit Gent en de Université catholique de Louvain gestart met een onderzoeksproject betreffende de relatie tussen leven in armoede en plaatsing van kinderen. Tijdens een seminarie op 27 november 2008 werden de onderzoeksresultaten voorgesteld. Deze werden verkregen door een kruising van de gegevens van de administraties bijzondere jeugdbijstand van de verschillende gemeenschappen met de socio-economische gegevens uit ‘Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming’ van de Kruispuntbank.

bulletSamenvatting van de onderzoeksresultaten “Een link tussen leven in armoede en een eerste maatregel bijzondere jeugdbijstand?”

bulletPowerPoint-presentatie
bulletProgramma van het seminarie (27/11/2008)

bulletPublicatie: Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijzondere jeugdbijstand?