Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een andere benadering van armoede-indicatoren: onderzoek-actie-vorming.

Maart 2004

Zowel in België als in Europa is er al heel wat onderzoekswerk verzet met betrekking tot het bepalen van indicatoren om armoede te meten. Wat tot hier toe daarbij ontbrak was de inbreng van diegenen die in armoede leven. De verschillende regeringen in ons land hebben de participatie gevraagd van de mensen in armoede en van de andere actoren in de ontwikkeling van armoede-indicatoren. In april 2002 namen het ‘Collectief van Verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede’ en het ‘Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’ het initiatief tot een project ‘onderzoek – actie – vorming’. De kennis van mensen die zelf in armoede leven (afgevaardigd door verenigingen waar armen het woord nemen) was in dit project de vertrekbasis voor een dialoog met afgevaardigden van overheidsadministraties en instellingen en met wetenschappers. De neerslag van deze gedachtewisselingen – evenals een voorstelling van de historiek van het project en van de gebruikte methode, en een evaluatief deel – zijn opgenomen in het eindrapport dat op 11 maart werd voorgesteld.

Inhoudstafel
Voorwoord

Deel I:
Inleiding
Doelstellingen
Methode

Deel II:
Financiële aspecten
Arbeid en tewerkstelling
Uitoefening van rechten
Menselijke gevoelens
Algemene beschouwingen

Deel III:
Enkele elementen van evaluatie
Besluiten

Deel IV:
Samenvatting
Résumé
Zusammenfassung

Summary

Bijlage


Persconferentie:
PowerPoint-presentatie

Programma
Inleiding
Voorstelling van de resultaten
Bijdrage van de deelnemers vanuit de verenigingen
Bijdrage van het project tot wetenschappelijk onderzoek, gewenste verlenging en verwachte opvolging

 


Dit verslag is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.