Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

december 2008

Volledige publicatie

Covers

Inhoudstafel

Inleiding

01. Een mensenrechtenbenadering van armoede

bullet01.1 De betekenis van het verband tussen mensenrechten, armoede en waardigheid

bulletEdouard Delruelle – ‘Waard om te sterven als een nietsnut…’

bulletArjun Sengupta – Extreme armoede als een schending van de mensenrechten

bulletMaxime Stroobant – Artikel 23 van de grondwet en de armoedeproblematiek

bullet01.2. Maakt de mensenrechtenbenadering een werkelijk verschil voor mensen in armoede?

bulletJacques Fierens – De armen, hun advocaten en de hypomochlion

bulletSteven Gibens – Grondrechten: geen ijdele begrippen

bulletFrançoise Tulkens & Sébastien Van Drooghenbroeck – Armoede en mensenrechten. De bijdrage van het Europese Hof voor de rechten van de mens

bulletRégis Brillat – De collectieve klachtenprocedure van het Europese Sociale Handvest en de strijd tegen armoede

bulletMarc Uhry & Thierry Viard – De Raad van Europa pakt Frankrijk aan over het recht op huisvesting en het recht op bescherming tegen armoede

 

bullet01.3. De gevolgen van de mensenrechtenbenadering voor de wetgeving

bulletIngrid Aendenboom – De Europese anti-discriminatierichtlijn en haar omzetting in de Belgische wetgeving. De beschermde criteria “vermogen” en ”sociale afkomst”

bulletDavid Robitaille – De gerechtelijke opvatting over armoede in canada: onveranderlijke maatschappelijke positie of gewoon een kwestie van wil?

bulletLudo Horemans – Armoede en discriminatie

bulletBernard Lacharme – Het inroepbaar recht op wonen: een hervorming met belangrijke gevolgen voor het optreden van de overheid

 

02. Drie hefbomen voor de strijd tegen armoede

bullet02.1. Sociale zekerheid

bulletSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Reflecties vanuit de werking van het Steunpunt

bulletPatrick Feltesse – Sociale zekerheid en de strijd tegen armoede

bulletJozef Pacolet – De sociale zekerheid: een superieur en onmisbaar instrument in de strijd tegen armoede

 

bullet02.2. Openbare dienstverlening

bulletSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Reflecties vanuit de werking van het Steunpunt

bulletLuc Goossens – De scheve schaats rond het recht op wonen. Bespiegelingen rond wonen na 10 jaar Samenwerkingsakkoord rond Armoedebeleid

bulletGeneviève Lacroix in samenwerking met Patricia Schmitz – De plaats van de gebruiker in de OCMW’s: een uitdaging

 

bullet02.3. Participatie

bulletSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Reflecties vanuit de werking van het Steunpunt

bulletVerenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede – Partnerschap met de allerarmsten kan niet haastig gebeuren

bulletMichel Goffin – Permanente educatie in de Franse Gemeenschap: de uitdaging om volksmiddens te betrekken bij maatschappelijke participatie en burgerparticipatie

bulletLut Vael – Participatie, het uitgangspunt voor de sector Samenlevingsopbouw?

 

Personalia

Bijlage

bulletSamenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid


Deze publicatie bestaat in het Nederlands en het Frans.