Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Federaal

bulletLezing van het Federaal regeerakkoord 2014-2019

Vlaanderen

bulletLezing van het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019

Wallonië

bulletLecture de l’accord du Gouvernement wallon 2014-2019

Federatie Wallonië-Brussel

bulletLecture de l’accord du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2014-2019

Brussel Hoofdstad

bulletLezing van de Gewestelijke beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2019

bulletLezing van het bestuursakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 2014-2019

bulletLecture de l’accord du Gouvernement de la Commission Communautaire Française (COCOF) 2014-2019

bulletLezing van de beleidsverklaring van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 2014-2019