Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

copyright by Simon

Sociale bescherming en armoede: om welke redenen zijn mensen in armoede onderbeschermd ?
29 april 2014
Plaats: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Brussel

Sociale bescherming is een grondrecht, essentieel om een menswaardigleven te leiden. Dankzij de sociale zekerheid en de sociale bijstand is dat grondrecht in België in belangrijke mate gerealiseerd. Maar mensen in armoede blijven vaak onderbeschermd. Vanwege hun kwetsbare leefomstandighedenen de overgang van het ene statuut naar het andere, maarook door de toegenomen druk op de sociale bescherming en de maatregelenom daaraan tegemoet te komen. Hoe kan iemand met een chronischeziekte of handicap, die gebukt gaat onder moeilijke leefomstandighedenof de gevolgen van jarenlange zware arbeid, zijn gezin onderhouden énmedische kosten dragen? Welke impact heeft het statuut van samenwonendeop het dagelijkse leven van mensen in armoede en op hun socialebescherming? Hoe kan een laaggeschoolde werknemer die kortlopendecontracten afwisselt met periodes van werkloosheid voor zichzelf en zijngezin een waardig leven opbouwen, zowel vandaag als morgen, wanneerhij gepensioneerd zal zijn?

De studiedag focust op de redenen waarom de meest kwetsbaren vaak onderbeschermd zijn en op de pistes om dat te verhelpen, op de problematiek van het statuut van samenwonende, en op de effecten van de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

Programma:

bulletInleiding door Françoise DE BOE, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bulletPanel 1: ‘Armoede en sociale bescherming: zijn mensen in armoede onderbeschermd?’

bulletSophie GALAND, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bulletBea CANTILLON, Professor en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

bulletRocco VITALI, Directeur van het Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté

bulletJean-François NEVEN, Magistraat – Raadsheer bij het Arbeidshof van Brussel, Lector aan de UCL

bulletDiederik JANSSENS, Coördinator van de vzw Welzijnsschakels

 

bulletPanel 2: ‘Definities, grenzen en uitdagingen van het statuut samenwonende’

bulletVeerle STROOBANTS, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bulletMichèle BROUET, Hoofd van de Inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie

bulletJan BERTELS, Directeur-Generaal van de DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid

bulletHafida BACHIR, Voorzitster van Vie féminine

bulletDiane MORAS, Coördinatrice van de vzw Recht Op

bulletPanel 3: ‘De impact van de hervorming van de werkloosheidsverzekering op armoede’

bulletHenk TERMOTE, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bulletHendrik NEVEJAN, Secretariaatsmedewerker van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bulletStéphanie STAÏESSE, De Lege Portemonnees, Gents netwerk van vrijwilligers en organisaties dat opkomt voor het recht op waardig werk en inkomen voor iedereen

bulletBernard TAYMANS, Voorzitter van de Fédération wallonne des assistants sociaux de CPAS

bulletDaniel DUMONT, Professor sociale zekerheidsrecht aan de ULB

bulletVragen uit de zaal aan de studiediensten van de politieke partijen

bulletAfsluitend woord door Henk VAN HOOTEGEM, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

zie ook:
Sociale bescherming en armoede. Verslag 2012-2013
Memorandum Sociale bescherming