Deze wordt voorgezeten door de Minister van Maatschappelijke Integratie. In haar vergadering van 16 december 1999 heeft het Beheerscomité de leden van de Begeleidingscommissie, voorgedragen door hun respectievelijke instanties, mandaat verleend voor zes jaar.
Sinds februari 2017 is het de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir, die het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Samenstelling :

Voorgedragen door de Nationale Arbeidsraad als vertegenwoordigers voor de sociale partners:

 • Ineke De Bisschop,
 • Anne Panneels,
 • Paul Palsterman,
 • Erik De Bom

Voorgedragen door het Nationaal Intermutualistisch College als vertegenwoordigers van de ziekteverzekeringsinstellingen

 • Manuel Laurent,
 • Karine Rochtus.

Voorgedragen door de Verenigingen waar armen het woord nemen:

 • Julie Degrieck,
 • Marc Otjacques,
 • Jean Peeters,
 • Dirk Christiaansen,
 • Georges de Kerchove.

Voorgedragen door de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten:

 • Bernard Dutrieux,
 • Piet Van Schuylenberg.

De leden van het Beheerscomité.

Zijn tevens uitgenodigd: Nicolas De Kuyssche (Brussels Forum Armoedebestrijding), Christine Mahy (Réseau wallon de lutte contre la pauvreté), Nicolas Van Praet (Netwerk tegen Armoede) en Caroline Vanderhoeven (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding), Alexandre Lesiw (POD Maatschappelijke integratie).

Het secretariaat van deze commissie wordt waargenomen door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
De installatievergadering vond plaats op 23 december 1999.

Aantal bijeenkomsten van de Begeleidingscommissie:
1999: 1
2000: 2
2001: 9
2002: 5
2003: 6
2004: 5
2005: 5
2006: 4
2007: 6
2008: 6
2009: 3
2010: 5
2011: 6
2012: 5
2013: 6
2014: 3
2015: 3
2016: 4
2017: 3
2018: 4
2019: 4
2020: 2
2021: 5
2022: 4
2023: 4