Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Advies van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op prenatale rechtsbescherming, 1 maart 2021.

Het advies lezen