Het Federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de federale Ombudsman, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, betreuren de beslissing om alleenstaande mannen in de asielprocedure tijdelijk uit…

Read more Gezamenlijke verklaring: Mensenrechten, ook voor alleenstaande mannelijke asielzoekers

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 11 oktober 2022, nr. 78630/12, Beeler/Zwitserland (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven], Art. 14 EVRM [verbod van discriminatie], Pensioen) new Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 januari 2023, nr. 27700/15, Kilic/Oostenrijk (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Plaatsing van kinderen;…

Read more Rechtspraak: 2 nieuwe samenvattingen van arresten zijn beschikbaar

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerde het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, een colloquium over ‘Armoede en rechtvaardige transitie’. Alle audio-opnames en presentaties van de plenaire sessies en de werkgroepen zijn nu hier beschikbaar

Read more Een terugblik op ons colloquium ‘Armoede en rechtvaardige transitie’

Het laatste Nieuwsflits van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, met vermelding van zijn verschillende werkzaamheden en publicaties, en met als thematiek ‘Bedelreglementen vanuit een mensenrechtenperspectief’.

Read more Nieuwsflits 2023 #1

Bedelverboden in 253 Belgische gemeenten respecteren de mensenrechten niet 253 Belgische steden en gemeenten hebben een bedelverbod dat in strijd is met de mensenrechten, zo stellen het FEDERAAL INSTITUUT VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (FIRM) en het STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING in een Cahier over het verbod op bedelarij…

Read more Persbericht: Cahier rechtspraak nr.3 over het verbod op bedelarij in België