Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

20 december 2023, voorstelling in de Senaat en publicatie van het tweejaarlijks Verslag 2022-2023

Op 20 december publiceerde het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede zijn tweejaarlijkse Verslag 2022-2023 ‘De financiële dimensie van armoede‘ en stelde het voor in de Senaat. Het is waar: armoede raakt verschillende levensdomeinen en is multidimensioneel, maar het gaat altijd om een gebrek aan financiële middelen. Een gebrek aan geld hypothekeert de grondrechten van mensen in […]

Advies ‘Rechtvaardige transitie en armoede’

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Advies ‘Rechtvaardige transitie en armoede’ – Bijdrage voor de Conferentie voor een rechtvaardige transitie in België, oktober 2023.

Nieuwsflits 2023 #2 – Thematiek rechtvaardige transitie

Het laatste Nieuwsflits van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, met vermelding van zijn verschillende werkzaamheden en publicaties, en met als thematiek ‘Rechtvaardige transitie: 60 aanbevelingen voor een duurzame toekomst voor iedereen’

Gezamenlijke verklaring: Mensenrechten, ook voor alleenstaande mannelijke asielzoekers

Het Federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de federale Ombudsman, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, betreuren de beslissing om alleenstaande mannen in de asielprocedure tijdelijk uit […]

Rechtspraak: 2 nieuwe samenvattingen van arresten zijn beschikbaar

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 11 oktober 2022, nr. 78630/12, Beeler/Zwitserland (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven], Art. 14 EVRM [verbod van discriminatie], Pensioen) new Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 januari 2023, nr. 27700/15, Kilic/Oostenrijk (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Plaatsing van kinderen; […]

Een terugblik op ons colloquium ‘Armoede en rechtvaardige transitie’

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerde het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, een colloquium over ‘Armoede en rechtvaardige transitie’. Alle audio-opnames en presentaties van de plenaire sessies en de werkgroepen zijn nu hier beschikbaar